استفاده از نام مستعار سایت

استفاده از نام مستعار سایت

کنسول دروپال به شما اجازه می‌دهد که دستورات را از محیط محلی خود فراخوانی کرده ولی در واقع در محیط محلی، راه‌دور یا مجازی دیگری اجرا کنید، که اینکار با استفاده از نام‌های مستعار سایت صورت می‌پذیرد.

فایل‌های مرتبط با نام مستعار سایت از قالب YAML استفاده می‌کنند، تا مجموعه گزینه‌های از پیش تعریف شده را فراهم سازند تا زمانی که نام مستعار سایت ایجاد شد شما بتوانید با یک اسم کوتاه آن را فراخوانی کنید.

یک نام مستعار می‌تواند برای یک سایت راه‌دور به صورت type: ssh مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت، با استفاده از دستور ssh ارتباط واقعی با سرور برقرار می‌شود.

فایل‌های مرتبط با نام مستعار سایت از مسیرهای زیر قابل شناسایی هستند:

  • سراسری: ~/.console/sites/
  • محلی: /path/to/site/console/sites/

گزینه‌های معتبر در نام مستعار سایت

فهرستی از گزینه‌های معتبر به صورت کلید/مقدار برای پیکربندی فایل نام مستعار سایت به صورت زیر است.

  • root: دایرکتوری اصلی پروژه دروپال.
  • host: نام دامنه سیستم راه‌دور، که در مورد سایت‌های محلی مورد نیاز نیست.
  • port: درگاهی که هنگام اتصال از طریق ssh استفاده می‌شود، معمولا شماره ۲۲.
  • user: نام کاربری که هنگام اتصال از طریق ssh بکار می‌رود.
  • options: آرایه‌ای از گزینه‌های معتبر DrupalConsole.
  • arguments: آرایه‌ای از آرگومان‌های معتبر DrupalConsole.
  • extra-options: تنها زمانی که سیستم هدف به گزینه‌های اضافی نیاز داشته باشد بکار می‌رود، از جمله شیوه جایگزین احراز هویت یا فایل شناسه جداگانه.
  • type: نوع سایت برای تعامل. گزینه‌های مجاز عبارتند از local، ssh و container. گزینه local به صورت پیشفرض استفاده می‌شود.

یادداشت: مقادیر root و type اجباری هستند.