دستوراتی که فهرست نشده‌اند

دستوراتی که فهرست نشده‌اند

این سند یک کار در حال پیشرفت است. در هر زمان این احتمال وجود دارد که پروژه کنسول دروپال از مستندات فنی آن جلوتر باشد. با اینکه تلاش ما بر بروزنگاه‌داشتن این کتاب است، همیشه این احتمال وجود دارد که برخی دستورات در کنسول دروپال موجود باشند که در این کتاب به آن‌ها اشاره‌ای نشده است. برای مشاهده فهرست کامل دستورات، از drupal list استفاده کنید.

اگر دستوری را مشاهده می‌کنید که هم اکنون در این کتاب قرار ندارد، بسیار خوشحال می‌شویم که در این مستندات مشارکت کنید. استفاده از خروجی --help برای دستور می‌تواند نقطه آغاز مناسبی باشد.