چرا باید به آن اهمیت بدهید

چرا باید به آن اهمیت بدهید

دروپال ۸ در مقایسه با نسخه‌های پیشین بسیار پیشرفته‌تر بوده و مدیریت پیچیدگی‌های موجود در دروپال ۸ برای هر فردی می‌تواند خسته‌کننده باشد. کنسول دروپال جعبه ابزاری است که می‌تواند در مدیریت این پیچیدگی‌ها به شما یاری رساند. نوشتن یک افزونه برای دروپال ۸ چیزی بیش از راه‌اندازی اولیه و کدهای ساده است به طوری که باید مفاهیم بیشتری را فرا گیرید. این وظایف می‌توانند تکراری و خسته‌کننده باشند، که این امر منجر به افزایش احتمال خطا می‌شود. خوشبختانه، قسمت زیادی از کد اولیه می‌تواند توسط کنسول دروپال به صورت خودکار تولید شود بدون اینکه خطرات جانبی در بر داشته باشد و توجه به این نکته که زمان ارزشمند شما را ذخیره می‌کند.

ویژگی‌های کنسول دروپال:

  • بهره‌مندی از کنسول سیمفونی و سایر اجزای دیگر به منظور تولید فایل‌های PHP، YAML و سایر فایل‌ها
  • بهره‌مندی از سایر استانداردهای جدید در توسعه.
  • ذخیره‌سازی زمان توسعه، حین مهاجرت از افزونه‌های قدیمی‌تر یا نوشتن افزونه‌های جدید.
  • فراهم‌کردن ابزاری ساده که کار توسعه و آموزش دروپال ۸ را آسان می‌سازد.
  • کاهش زمان توسعه برای سایر وظایف دروپال ۸ و افزونه‌های جدید.

در ادامه این مستندات با ما باشید تا قدرت واقعی این ابزار را به شما معرفی کنیم.