چگونگی استفاده از کنسول دروپال در یک سرور راه‌دور

چگونگی استفاده از کنسول دروپال در یک سرور راه‌دور

نام‌های مستعار سایت می‌توانند با استفاده از گزینه --target و قرار دادن نام سایت به عنوان آرگومان، مورد استفاده قرار گیرند:

drupal --target=sample.dev cr all

نام‌های مستعار سایت همچنین می‌توانند با استفاده از شناسه قدیمی @ نیز مورد استفاده قرار گیرند:

drupal @sample.dev cr all