بروزنگهداری fork از پروژه

بروزنگهداری fork از پروژه

پس از گذشت زمان، مخزن fork شده شما و مخزن اصلی (که upstream نامیده می‌شود) از حالت همگام‌سازی خارج شده و شما با یک نسخه قدیمی از نرم‌افزار مواجه می‌شوید.

برای همگام‌سازی تغییرات خود با مخزن اصلی به صورت زیر عمل کنید:

پیکربندی یک fork راه‌دور

یک مخزن upstream جدید را که به مخزن اصلی در گیت اشاره می‌کند، مشخص و پیکربندی کنید.

git remote add upstream https://github.com/hechoendrupal/drupal-console.git

برای اطلاعات بیشتر لطفا راهنمای پیکربندی یک fork راه‌دور در گیت‌هاب را مطالعه کنید.

همگام‌سازی fork خود

fork خود را با مخزن upstream تعیین شده همگام سازید.

git fetch upstream
git merge upstream/master

برای اطلاعات بیشتر لطفا راهنمای همگام‌سازی یک fork در گیت‌هاب را مطالعه کنید.