مشکلات نصب

مشکلات نصب

زمانی که DrupalConsole را از دایرکتوری دروپال ۸ خود اجرا می‌کنید، ممکن است پیام‌های خطای گوناگونی دریافت کنید. در این قسمت سعی می‌کنیم که متداول‌ترین این پیام‌ها همراه با جواب را به شما نشان دهیم.


پیام خطا:

[PDOException] SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory

شما باید گزینه 'host' در فایل 'settings.php' را ویرایش کنید.

به مسیر sites/default/settings.php بروید. در فایل settings.php خود، مقدار host را به شکل زیر تغییر دهید:

'host' => '127.0.0.1'

یا اگر فایل 'settings.php' دارای مقدار زیر است:

'host' => '127.0.0.1'

آن را به مقدار زیر تغییر دهید:

'host' => 'localhost'. 

پس از اینکه تغییر ایجاد شد، اطمینان یابید که فایل ذخیره‌سازی شده است و دوباره DrupalConsole را اجرا نمایید.


پیام خطا:

[PDOException]
SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock'

ایجاد یک پیوند نمادین که به /tmp/mysql.sock اشاره می‌کند:

ln -s /path/to/your/mysql/data/mysql.sock /tmp/mysql.sock

پیام خطا:

Fatal error: require(): Failed opening required 'drupal.php'

این خطا می‌تواند توسط افزونه ioncube ایجاد شود، که برای کدگذاری و کدگشایی فایل‌های PHP استفاده می‌شود. این افزونه عملکرد عادی تمام فایل‌های phar که شامل فراخوانی‌های require/include باشند را مختل می‌کند. شما باید این افزونه را غیرفعال کنید.


پیام اخطار:

The configuration date.timezone was missing and overwritten with America/Tijuana.

منطقه زمانی شما در فایل php.ini تنظیم نشده است؛ شما باید این مشکل را با ویرایش فایل موجود برطرف کنید (یک فایل php.ini جداگانه برای CLI نیز وجود دارد).

دستور php --ini را اجرا کرده و به دنبال "Loaded Configuration File" بگردید. برای نمونه، در اوبونتو:

Loaded Configuration File:         /etc/php5/cli/php.ini

این فایل را ویرایش کرده و به دنبال عبارت زیر بگردید:

;date.timezone =

این خط را از حالت غیرفعال خارج کرده و منطقه زمانی مناسب خود را از http://php.net/manual/en/timezones.php پیدا کنید.