نصب کنسول دروپال در ویندوز

نصب کنسول دروپال در ویندوز

یک مقاله خوب برای نصب کنسول دروپال در ویندوز وجود دارد که با استفاده از Acquia Dev Desktop انجام می‌شود.

در صورت استفاده از سیستم عامل ویندوژ، شما به چند ابزار اضافی نیاز دارید.

ابزارهای خط-فرمان

نصب سرور محلی

محیط‌های مجازی